เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.

!!   รู้ลึก  รู้จริง เรื่องเครื่องมือทดสอบวัสดุ  !  ยืน 1 เรื่องมาตรฐานการให้บริการ   

ภาษา :

สนใจสินค้าและบริการ โปรดติดต่อ Line : @siamintercorp

ดูหน้า

กลุ่มสินค้าเครื่องมือทดสอบประเภทพลาสติก และฟิล์ม (Plastic and Film Testing Equipment)

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อ INSTRON จากสหรัฐอเมริกา, Alfamirage จากญี่ปุ่น, Shibayama จากประเทศญี่ปุ่น, POLYSTAR ประเทศไต้หวัน, EQUILAM จากประเทศสหรัฐอมเริกา, Cumberland จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Nabertherm จากเยอรมนี, SCITEQ จากเดนมาร์ก, Oakland จากประเทศสหรัฐอเมริกา, AXIS จากโปแลนด์, Gel Instrumente จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์, LexMar จากสหรัฐอเมริกา, Carver จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ARALAB จากประเทศโปรตุเกส, Siamlab จากประเทศไทย, Mecanumeric จากประเทศฝรั่งเศส, Charlyrobot จากประเทศฝรั่งเศส พร้อมมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) บริการสอบเทียบ และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร หมวดหมู่รายการสินค้ามีตามด้านล่างนี้

 

 

 

เครื่องตัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง
Specimen Preparation Machine

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง
Pendulum Impact Tester

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบตกกระแทก
Falling Weight Impact Tester

เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก
Melt Flow Tester

เครื่องวัดความหนืดของพลาสติก
Capillary Rheometer

เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน
HDT Vicat Tester

เครื่องวัดความหนาแน่นหรือ
ความถ่วงจำเพาะของวัสดุ

Electronic Densimeter

เครื่องวัดความหนาแน่นของพลาสติกโพลีเอททิลีน
Gradient Measuring System

เครื่องวัดความหนืดของพอลิเมอร์
แบบอัตโนมัติ
Automatic Capillary Viscometer

เครื่องบดผสมยางและ
พลาสติกแบบสองลูกกลิ้ง

Two Roll Mill

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกความเร็วสูง
High Speed Mixer


เครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติก
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Hydraulic Press

เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Single Screw Extruder

เครื่องรีดพลาสติกแบบสกูรคู่ชนิดหมุนตาม
Twin Screw Compounding Line

เครื่องเป่าฟิล์มพลาสติก
สำหรับกระบวนการผลิต
Plastic Film Blowing Machine For Production Process

เครื่องทดสอบการกัดกร่อน
Corrosion Testing Chambersเครื่องกลึง CNC
CNC Lathe Machine

เครื่องกัด CNC
CNC Milling Machine

 เครื่องบดพลาสติก
Beside The Press Granulator

เครื่องบดพลาสติก
Central Granulator

เครื่องบดพลาสติกสำหรับงานหนัก
Heavy Duty Granulator

เครื่องบดพลาสติกสำหรับเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
Thermoforming Granulator

ตู้อบลมร้อน
Ovens

เตาเผาอุณหภูมิสูง
Furnaces

เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อ
Tube Furnaces

เครื่องบีบอัดและเครื่องอบเร่งสภาวะของชิ้นงาน
Compression Set & Ageing


เครื่องทดสอบความทนแรงดัน
ของท่อพลาสติก 

Plastic Pipe Tester :
Pipe and Fitting Tester

เครื่องทดสอบท่อพลาสติก
แบบการควบคุมคุณภาพออนไลน์

Plastic Pipe Tester :
Online Quality Control


เครื่องทดสอบท่อพลาสติก
แบบการทดสอบวัตถุดิบ

Plastic Pipe Tester :
Raw Material Testing

เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม
Capacitance Profilers for Film


เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม
กระดาษ และกระดาษชำระ
Benchtop Calipers for Paper,Tissue,

Film & SheetElectrostatic

เครื่องวัดความเรียบของฟิล์ม
Smoothness Testers

เครื่องตัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างฟิล์ม
และกระดาษ
Laboratory Sample Cutters

เครื่องวัดสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของฟิล์ม
Coefficient of Friction (COF) Tester

เครื่องทดสอบการตกกระแทกของฟิล์ม
Dart Drop Impact Testerเครื่องทดสอบการฉีกขาดฟิล์ม
กระดาษ และผ้า
Elmendrof Tear Tester

เครื่องทดสอบการยึดติดของฟิล์ม
Blocking Tester

เครื่องทดสอบการหดตัวของฟิล์ม
Film Shrinkage Tester

เครื่องชั่งความละเอียดสูง
Analytical Balance

เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ
Laboratory Balance


เครื่องชั่งสำหรับงานจิวเวลรี่
Jewellery Balancesเครื่องชั่งยา
Pharmacy balances

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ
Moisture Analyzer

เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์
สำหรับซองจดหมาย
Postal Scale

เครื่องชั่งน้ำหนักทางเทคนิค
Technical scales

เครื่องชั่งน้ำหนัก
Stainless Platform Scales

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล
Personal Scales

เครื่องชั่งนับจำนวน
Counting Scales

เครื่องชั่งตั้งพื้น
Hermetic Platform Scales

เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
Industrial Scales

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจล
ของอีพ็อกซี่เรซิ่น

Gelation Time

เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น
Rotational Viscosity Measuring

เครื่องวัดปฏิกิริยาการบ่มของอีพ็อกซี่เรซิ่น
Curing Reaction

เครื่องวัดค่าของอีพ็อกซี่เรซิน
B-time


เครื่องวัดค่าอุณหภูมิหลอมเหลว
ของอีพ็อกซี่เรซิ่น

Tg Measuring

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบ
ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์
NMR Spectroscopy

อุปกรณ์วัดค่าไฟฟ้าสถิต
Electrostatic

Bench Top Auto Presses
(Standard)

Bench Top Auto Presses
(Auto Pellet)

Bench Top Manual Presses
(Standard Unheated)

Bench Top Manual Presses
(Heated)


Bench Top Manual Presses
(Pellet)


Bench Top Manual Presses
(Transfer)

Model 4555 Bench Top Lab Press.

Bench Top Manual Presses
(Lamination)


Floor Standing Presses
(Standard)

ASTM Presses
(Bench Top Auto)

ASTM Presses
(Bench Top Auto)

ASTM Presses
(Bench Top Manual)

 

ASTM Presses
(Chiller)

 

Custom Applications

High Temperature Presses

Proppant Crush Test Press

PNP Series Pneumatic Presses

Parts
(GAUGES/THERMOMETERS)

Parts
(HYDRAULIC UNITS & REPAIR KITS)

Accessories
(SAFETY SHIELDS)

Accessories
(TESTING/PROCESSING/DIES)

Accessories
(FLOOR STANDS)


Accessories
(ASTM/TILE/COLOR - DISPERSION MOLDS)

Accessories
(FORCE VERIFICATION KIT)

Platen Options

Automatic Hydraulic Power Units
(AUTO PAKS)

Automatic Hydraulic Power Units
(MOTOR PAKS)

ตู้ทดสอบความเสถียรของยา
Stability testing chambers

 

เครื่องทดสอบด้วยแสงยูวี
Photostability testing

 

ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม
Environmental testing chambers

 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
Temperature testing chambers

 

 

ตู้สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น
Metrology and calibration

 

ตู้ทดสอบความทนต่อสภาวะอุณหภูมิ
ความชื้นของแผงโซล่า
Solar panels and modulesตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ และมอร์ตาร์
Curing of cement and mortarเครื่องทดสอบการกัดกร่อน
Corrosion Test Chambersเครื่องทดสอบการจำลอง
การกระแทกของเม็ดหิน
Gravelometerเครื่องทดสอบการกัดกร่อนเอนกประสงค์
Custom Capabilities
เครื่องทดสอบการกัดกร่อน
แบบถังแช่เอนกประสงค์
Immersion TankKesternich Corrosion Chamber – SO2


เครื่องเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี
UV Test Chambers


เครื่องทดสอบความต้านทานน้ำ
(สำหรับหาค่าความชื้น)
Water Resistance Test Chamber
Humidity Test


เครื่องบดผสมยางและพลาสติก
แบบสองลูกกลิ้ง
Two Roll Millเครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติก
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Hydraulic Pressเครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Single Screw Extruderเครื่องรีดพลาสติกแบบสกูรคู่ชนิดหมุนตาม
Twin Screw Compounding Lineเครื่องกลึง
CNC Lathe Machine

 เครื่องกัด
CNC Milling Machine
เครื่อง CNC แบบ 3 แกน
3 AXIS CNC MACHINE

เครื่อง CNC แบบ 4 แกน
4 AXIS CNC MACHINE


เครื่อง CNC แบบ 5 แกน
5 AXIS CNC MACHINE


เครื่องตัด CNC ภายในน้ำ
WATER JET CUTTING MACHINES


เครื่องตัด CNC แบบเลเซอร์
LASER EQUIPMENT


VACUUM FORMING 
EQUIPMENT / OVENS


 
   


01 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 3575 ครั้ง

Engine by shopup.com