เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.

!!   รู้ลึก  รู้จริง เรื่องเครื่องมือทดสอบวัสดุ  !  ยืน 1 เรื่องมาตรฐานการให้บริการ   

ภาษา :

ติดต่อ Line : @siamintercorp โทร : 028867834-5

กลุ่มสินค้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnaces) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1 ถึง 14 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1100 องศาเซลเซียส
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   11 ม.ค. 2567

   4296

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnaces) ขนาด 9 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1100 องศาเซลเซียส
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   3400

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ถึง 15 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1100 องศาเซลเซียส
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   4702

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ถึง 15 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1100 องศาเซลเซียส
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   4140

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมครื่องชั่งและซอฟแวร์สำหรับหาค่าการสูญเสียจากการเผ่าไหม้ (Weighing Furnace incl. Scale for Determination of Combustion Loss) ขนาด
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   3071

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับการทดสอบ (Assay Furnaces) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3.7 ถึง 25 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 1,280 ถึง 1,300 องศาเซลเซียส
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2491

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาหลอมโลหะ, เตาอบชุบแข็งโลหะ, เตาอบประสานโลหะ, เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับหลอมโลหะ, เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับอบชุบแข็งโลหะ, เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับอบประสา
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   6378

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบฉนวนอิฐ หรือเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบฉนวนไฟเบอร์ (Chamber Furnaces with Brick Insulation or Fiber Insulation) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 15
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   4105

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูง (High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating up to 1600°C) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ถึง 8 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1,400, 1,500,
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2894

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูง (High-Temperature Furnaces with MoSi2 Heating Elements up to 1800°C) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 ถึง 8 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1,600,
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2554

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับงานเผาเซรามิค (High-Temperature Bottom Loading Furnaces up to 1700°C) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1 ถึง 16 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2635

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับหาค่าการสูญเสียนำ้หนักจากการเผ่าไหม้ และความเสถียรของวัสดุโดยเฉพาะพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน (High-Te
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2437

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงชนิดขดลวดความร้อนแบบ Molybdenum Disilicide (High-Temperature Furnaces with Molybdenum Disilicide Heating Elements with Fiber Insulati
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1377

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบขดลวดความร้อนชนิด SiC Rod (High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating up to 1550°C) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 16 ถึง 450 ลิตร และท
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1882

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบขดลวดความร้อนชนิด SiC Rod (High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating up to 1550°C) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 16 ถึง 450 ลิตร และท
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   505

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงชนิดขดลวดความร้อนแบบ Molybdenum Disilicide (High-Temperature Furnaces with Molybdenum Disilicide Heating Elements with Refractory Ins
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2198

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1892

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาหลอมโลหะ (Melting Furnaces) สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 0.75 ถึง 3 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1,000, 1,300 หรือ 1,500
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   3205

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบอัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Fast-Firing Furnaces) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 12 และ 25 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุด 1,300 องศา
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1557

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1021

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1765

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1133

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1300

 • หมวดหมู่สินค้า : Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1580

 • หมวดหมู่สินค้า : Ovens
  ตู้อบลมร้อน (Ovens) มีตั้งแต่ขนาด 60 ถึง 1050 ลิตร ออกแบบตามรฐานความปลอดภัย EN 1539
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   11 ม.ค. 2567

   3377

 • หมวดหมู่สินค้า : Ovens
  ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิสูง (High-Temperature Ovens, Forced Convection Chamber Furnaces) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 30 ถึง 500 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   3188

 • หมวดหมู่สินค้า : Ovens
  ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิสูง (Sealed Forced Convection Chamber Furnaces) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 30 ถึง 675 ลิตร และที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 450 และ 650 องศาเ
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2504

 • หมวดหมู่สินค้า : Ovens
  ตู้อบลมร้อนแบบใช้ขดลวดความร้อน หรือแก๊ส (Chamber Ovens Electrically Heated or Gas-Fired) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1,000 ถึง 22,500 ลิตร และที่อุณหภูมิสูง
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   4293

 • หมวดหมู่สินค้า : Ovens
  ตู้อบลมร้อนสำหรับขบวนการผลิตแบบใช้ขดลวดความร้อน หรือแก๊ส (Chamber Furnaces for Processes with High Vaporization Rates of Organic Matter or for Thermal
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2174

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อ หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอด (Compact Tube Furnaces) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเผา 30 มิลลิเมตร และยาว 200 มิลลิเมตร และที่อ
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2683

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อ หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอด พร้อมขาตั้งแบบแนวนอน หรือแนวตั้ง (Tube Furnaces with Stand for Horizontal or Vertical Operation)
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1639

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อ หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอด สำหรับการเผาในสภาวะบรรยากาศปกติ และภายใต้สภาวะสูญญากาศ (High-Temperature Tube Furnaces with SiC R
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2873

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อ หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอด พร้อมขาตั้งแบบแนวนอน หรือแนวตั้ง สำหรับการเผาในสภาวะบรรยากาศปกติ และภายใต้สภาวะสูญญากาศ (High-Tem
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2003

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอูณหภูมิสูงแบบท่อแนวนอน หรือแนวตั้ง หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอดแนวนอน หรือแนวตั้ง ชนิดแยกส่วน สำหรับการเผาในสภาวะบรรยากาศปกติ และภายใต้สภาวะสูญ
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2430

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อหมุน หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอดหมุน (Rotary Tube Furnaces for Batch Operation up to 1100°C) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเผา 7
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2429

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อหมุน หรือเตาเผาอูณหภูมิสูงแบบหลอดหมุน สำหรับขบวนการผลิตแบบต่อนื่อง (Rotary Tube Furnaces for Continuous Processes up to 1300°C)
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   2568

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1642

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1385

 • หมวดหมู่สินค้า : Tube Furnaces
  จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1440

 • จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1058

 • จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1291

 • จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1056

 • จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1079

 • จาก 0.00 บาท
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp

   05 ต.ค. 2566

   1145

Engine by shopup.com