Language : thai eng

ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งโดย นายภราดรจันทร์ฉวี ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและให้ บริการเครื่องทดสอบ มานานกว่า 20 ปี

บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องทดสอบวัสดุ ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester) เครื่องวัดความหนืดของพลาสติก (Capillary Rheometer) เครื่องทดสอบค่าการทนต่ออุณหภูมิ HDT และจุดอ่อนตัว Vicat (HDT Vicat Tester ) เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง (Pendulum Impact Tester) เครื่องทดสอบแรงตกกระแทก (Falling Weight Impact Tester) เครื่องทดสอบยาง (Rubber Tester) เครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน (Noise & Vibration Analyzer) เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีทีมงานที่มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี