Language : thai eng

ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งโดย นายภราดรจันทร์ฉวี ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและให้ บริการเครื่องทดสอบ มานานกว่า 20 ปี
บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2549 จดทะเบียนเลขที่ 0125549004118 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ที่ตั้งบริษัท 212/10 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรีเพลส ถนน นครอินทร์-พระราม5 ตำบลบางไผ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี ดำเนินธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งโดย นายภราดรจันทร์ฉวี ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและให้ บริการเครื่องทดสอบ มานานกว่า 20 ปี