เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น.

_ ยืนหนึ่งเรื่องเครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุครบวงจร โดยทีมงานเฉพาะทาง 

ภาษา :

Line ID : @siamintercorp

ดูหน้า

กลุ่มสินค้าเครื่องมือทดสอบประเภท พลาสติก และ ฟิล์ม (Product Group of Test Equipment Types Plastic and Film ) •

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อ INSTRON จากสหรัฐอเมริกา, Shibayama จากประเทศญี่ปุ่นSiamlab จากประเทศไทย, POLYSTAR ประเทศไต้หวัน, Cumberland จากประเทศสหรัฐอเมริกา, SCITEQ จากเดนมาร์ก, Oakland จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Gel Instrumente จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์, LexMar จากสหรัฐอเมริกา, Carver จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Charlyrobot จากประเทศฝรั่งเศส พร้อมมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) บริการสอบเทียบ และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร หมวดหมู่รายการสินค้ามีตามด้านล่างนี้

 

 

 

เครื่องตัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง
Specimen Preparation Machine

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง
Pendulum Impact Tester

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบตกกระแทก
Falling Weight Impact Tester

เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก
Melt Flow Tester

เครื่องวัดความหนืดของพลาสติก
Capillary Rheometer

เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน
HDT Vicat Tester

เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่าง
สำหรับการทดสอบแรงกระแทก
Sample Specimen Cutting Machine
For Impact Testing

เครื่องวัดความหนาแน่น

ของพลาสติกโพลีเอททิลีน
Density Gradient
Measuring System

เครื่องวัดความหนืด
ของพอลิเมอร์แบบอัตโนมัติ
Automatic Capillary Viscometer

เครื่องบดผสมยางและ
พลาสติกแบบสองลูกกลิ้ง
Two Roll Mill

เครื่องผสมเม็ดพลาสติกความเร็วสูง
High Speed Mixer


เครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติก
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Hydraulic Press

เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Single Screw Extruder

เครื่องรีดพลาสติกแบบสกูรคู่ชนิดหมุนตาม
Twin Screw Compounding Line

เครื่องเป่าฟิล์มพลาสติก
สำหรับกระบวนการผลิต
Plastic Film Blowing Machine For Production Process

เครื่องบดพลาสติก
Beside The Press Granulator

เครื่องบดพลาสติก
Central Granulator

เครื่องบดพลาสติกสำหรับงานหนัก
Heavy Duty Granulator

เครื่องบดพลาสติกสำหรับเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
Thermoforming Granulator


เครื่องทดสอบความทนแรงดัน
ของท่อพลาสติก 

Plastic Pipe Tester :
Pipe and Fitting Tester

เครื่องทดสอบท่อพลาสติก
แบบการควบคุมคุณภาพออนไลน์
Plastic Pipe Tester :
Online Quality Control


เครื่องทดสอบท่อพลาสติก
แบบการทดสอบวัตถุดิบ
Plastic Pipe Tester :
Raw Material Testing

เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม
Capacitance Profilers for Film

เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม
กระดาษ และกระดาษชำระ
Benchtop Calipers for Paper,Tissue,

Film & SheetElectrostatic

เครื่องวัดความเรียบของฟิล์ม
Smoothness Testers

เครื่องตัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างฟิล์ม
และกระดาษ
Laboratory Sample Cutters

เครื่องวัดสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของฟิล์ม
Coefficient of Friction (COF) Tester

เครื่องทดสอบการตกกระแทกของฟิล์ม
Dart Drop Impact Testerเครื่องทดสอบการฉีกขาดฟิล์ม 
กระดาษ และผ้า
Elmendrof Tear Tester

เครื่องทดสอบการยึดติดของฟิล์ม
Blocking Tester

เครื่องทดสอบการหดตัวของฟิล์ม
Film Shrinkage Tester

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจล
ของอีพ็อกซี่เรซิ่น
Gelation Time

เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น
Rotational Viscosity Measuring

เครื่องวัดปฏิกิริยาการบ่มของอีพ็อกซี่เรซิ่น
Curing Reaction

เครื่องวัดค่าของอีพ็อกซี่เรซิน
B-time


เครื่องวัดค่าอุณหภูมิหลอมเหลว
ของอีพ็อกซี่เรซิ่น

Tg Measuring

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบ
ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์
NMR Spectroscopy

Bench Top Auto Presses
(Standard)


Bench Top Auto Presses
(Auto Pellet)


Bench Top Manual Presses
(Standard Unheated)

Bench Top Manual Presses
(Heated)


Bench Top Manual Presses
(Transfer)

Model 4555 Bench Top Lab Press.

Bench Top Manual Presses
(Lamination)


Floor Standing Presses
(Standard)

ASTM Presses
(Bench Top Auto)

ASTM Presses
(Bench Top Auto)

ASTM Presses
(Bench Top Manual)

 

ASTM Presses
(Chiller)

 

Custom Applications

High Temperature Presses

Proppant Crush Test Press

PNP Series Pneumatic Presses

Parts
(GAUGES/THERMOMETERS)

Parts
(HYDRAULIC UNITS 
& REPAIR KITS)

Accessories
(SAFETY SHIELDS)

Accessories
(TESTING/PROCESSING/DIES)

Accessories
(FLOOR STANDS)


Accessories
(ASTM/TILE/COLOR - DISPERSION MOLDS)

Accessories
(FORCE VERIFICATION KIT)

Platen Options

Automatic Hydraulic Power Units
(AUTO PAKS)

Automatic Hydraulic Power Units
(MOTOR PAKS)

เครื่องบดผสมยางและพลาสติก
แบบสองลูกกลิ้ง
Two Roll Millเครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติก
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Hydraulic Pressเครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว
สำหรับห้องปฎิบัติการ
Laboratory Single Screw Extruderเครื่องรีดพลาสติกแบบสกูรคู่ชนิดหมุนตาม
Twin Screw Compounding Line
เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหล
Melt Flow Index Tester

เครื่องวัดสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของฟิล์ม
Coefficient of Friction Tester (COF)

เครื่องทดสอบการฉีกขาด

ของฟิล์ม กระดาษและผ้า
Elmendorf Tear Testerเครื่องวัดความหนาของ
ฟิล์ม กระดาษ และกระดาษชำระ 
Benchtop Calipers for
Paper, Tissue, Film & Sheet

เครื่องวัดความเรียบของฟิล์ม
Smoothness Testers

เครื่องกลึง CNC
CNC Lathe Machine

 

เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
CNC Milling Machine


เครื่องวัดความหนาแน่นหรือ
ความถ่วงจำเพาะของวัสดุ

Electronic Densimeter


 
 

 


14 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 2095 ครั้ง

Engine by shopup.com