เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30 น.

!!   รู้ลึก  รู้จริง เรื่องเครื่องมือทดสอบวัสดุ  !  ยืน 1 เรื่องมาตรฐานการให้บริการ   

ภาษา :

ติดต่อ Line : @siamintercorp โทร : 028867834-5

ดูหน้า

ABOUT US

บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2549

จดทะเบียนเลขที่ 0125549004118 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ที่ตั้งบริษัท 212/10 หมู่ 1 หมู่บ้านนนทรีเพลส ถนน นครอินทร์-พระราม5 ตำบลบางไผ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี  ดำเนินธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งโดย นายภราดร จันทร์ฉวี ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและให้บริการเครื่องทดสอบ มานานกว่า 20 ปี  มีคณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณรัตติยา  จันทร์ฉวี (ประธานคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร)

2. คุณภราดร  จันทร์ฉวี (กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตเครื่องทดสอบชั้นนำของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในหลากหลายประเทศกว่า 10 ราย ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ด้านการทดสอบ รวม 13 กลุ่มจำนวนกว่า 50 รายการ ครอบคลุมการปฏิบัติการด้านการ ทดสอบคุณภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ฟิล์ม ยาง ชิ้นส่วนยานยนต์ และการทดสอบเสียงและความสั่นสะเทือน ดำเนินการภายใต้หลักการด้านคุณภาพ ครอบคลุมทั้งคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของบริการโดยยึดมั่นเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทตลอดมาภายใต้การสื่อสารเพื่อย้ำเตือนพนักงานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ

About Us

บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่องทดสอบครอบคลุม การปฎิบัติงานด้านการทดสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ฟิล์ม ยาง และ ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพของการทดสอบของลูกค้า ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบ (Testing Machine)

- กลุ่มเครื่องมือเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง (Specimen Preparation Machine)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกล และทางฟิสิกส์ (Mechanical & Physical Test)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบสำหรับควบคุมขบวนการผลิต (Process Test)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางความร้อน (Thermal Test)

- กลุ่มเครื่องทดสอบท่อพลาสติก (Plastics Pipes Tester)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบฟิล์ม (Films Tester)

- กลุ่มเครื่องวัดความหนาแน่นของวัสดุ (Density Measuring System)

- กลุ่มเครื่องวัดความหนืดแบบอัตโนมัติ (Automatic Viscometer)

- กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ขบวนการผลิตโพลิเมอร์ (Polymer Process Analyzer)

- กลุ่มเครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Analyzer)

- กลุ่มตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Chamber)

2. การบริการหลังการขาย (After Sales Service)

- บริการติดตั้งและสอนการใช้งานเครื่องมือทดสอบ (Installation & Implement)

- การบริการบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบ (Preventive & Maintenance)

- การบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องมือทดสอบ (Spare Part & Repair)

- การบริการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ (Calibration)

- การบริการฝึกอบรม และสัมมนาด้านเครื่องมือทดสอบ (Training & Seminar)

- การบริการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสากหกรรม (Noise& Vibration Onsite Analyzer)

Quality Product by Quality Service

Quality Product

จากแนวคิดที่เชื่อว่ากระบวนการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นเครื่องมือทดสอบที่จะนำไปใช้ในกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและประสิทธิภาพการใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด จึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะจัดจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการคัดสรรภายใต้กฎ 4 ประการ คือ

1. ผลิตจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก

2. เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. เป็นสินค้าที่มีการพัฒนาต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน  

4. เป็นสินค้าที่มีความคงทน เสถียร และง่ายต่อการบำรุงรักษา

Quality Service

คือ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องมือทดสอบ อันประกอบด้วย บริการสอบเทียบ บริการอะไหล่และซ่อมบำรุง บริการวัด และวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือทดสอบ โดยคุณภาพเกิดจากการสร้างองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้

1. การเป็นผู้มีทักษะและความชำนาญด้านเครื่องมือทดสอบ

2. การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

3. การเป็นหน่วยสนับสนุน ให้คำปรึกษา ด้านการปฏิบัติงานทดสอบให้กับลูกค้า

4. การให้ความสำคัญกับลูกค้า และผู้รับบริการ

5. การสร้างค่านิยม และมาตรฐานการบริการให้กับพนักงาน


05 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 14468 ครั้ง

Engine by shopup.com