เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17.30 น.

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ

 

ภาษา :

Line ID : @siamintercorp

ดูบทความการให้บริการของบริษัท

การให้บริการของบริษัท

หมวดหมู่: บทความของฉัน

บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่อง

ทดสอบครอบคลุม การปฎิบัติงานด้านการทดสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พลาสติก ฟิล์ม ยาง และ ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพของการทดสอบของลูกค้า ได้แก่

 

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทดสอบ (Testing Machine)

- กลุ่มเครื่องมือเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง (Specimen Preparation Machine)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกล และทางฟิสิกส์ (Mechanical & Physical Test)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบสำหรับควบคุมขบวนการผลิต (Process Test)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางความร้อน (Thermal Test)

- กลุ่มเครื่องทดสอบท่อพลาสติก (Plastics Pipes Tester)

- กลุ่มเครื่องมือทดสอบฟิล์ม (Films Tester)

- กลุ่มเครื่องวัดความหนาแน่นของวัสดุ (Density Measuring System)

- กลุ่มเครื่องวัดความหนืดแบบอัตโนมัติ (Automatic Viscometer)

- กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ขบวนการผลิตโพลิเมอร์ (Polymer Process Analyzer)

- กลุ่มเครื่องวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Analyzer)

- กลุ่มการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temp and Humidity Chamber)

 

2. การบริการหลังการขาย (After Sales Service)

- บริการติดตั้งและสอนการใช้งานเครื่องมือทดสอบ (Installation & Implement)

- การบริการบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบ (Preventive & Maintenance)

- การบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงเครื่องมือทดสอบ (Spare Part & Repair)

- การบริการสอบเทียบเครื่องมือทดสอบ (Calibration)

- การบริการฝึกอบรม และ สัมมนาด้านเครื่องมือทดสอบ (Training & Seminar)

- การบริการวิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือนสำหรับอุตสากหกรรม

 (Noise& Vibration Onsite Analyzer)

21 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 1704 ครั้ง

Engine by shopup.com