Language : thai eng

 
ตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเครื่องทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ยางและชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อตั้งโดย นายภราดรจันทร์ฉวี ผู้มีประสบการณ์ด้านการขายและให้ บริการเครื่องทดสอบ มานานกว่า 20 ปี
สัมมนา เทคนิคการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องเทคนิคการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก

โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป(ประเทศไทย)จำกัด

และ บริษัทอินสตรอน(ประเทศไทย)จำกัด


ร่วมกับ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ