เครื่องทดสอบคุณสมบัติการคงรูปของยาง (Moving Die Rheometers) & เครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง (Dynamic Rubber Process Analyzer - RPA) ยี่ห้อ Montech จากประเทศเยอรมัน

Moving Die Rheometers & RPA

เรียงตาม :