ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ สำหรับพอลิเมอร์ PEEK (PEEK Series 3D Printers) ยี่ห้อ Tractus ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ สำหรับพอลิเมอร์ PEEK (PEEK Series 3D Printers)

เรียงตาม :