ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ สำหรับปริมาตรสูง หรือชิ้นงานขนาดใหญ่ (Large Volume Series 3D Printer) ยี่ห้อ Tractus ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องพิมพ์พลาสติก 3 มิติ สำหรับปริมาตรสูง (Large Volume Series 3D Printer)

เรียงตาม :