ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อ Oakland ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเครื่องทดสอบฟิล์ม (Film Tester) ได้แก่ เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (COF Tester / Friction Tester) เครื่องทดสอบการฉีกขาดแบบ Elmendorf (Elmenforf Tear Tester) พร้อมอุปกรณ์ประกอบเผื่อเลือกให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องทดสอบฟิล์ม / เครื่องทดสอบแพคเกจจิ้ง (Film Tester / Packaging Tester)

เรียงตาม :