นอกจากทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทดสอบวัสดุ อย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว เรายังนำเข้าวัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Reference Materials) หรือที่เรียกกันว่า SRM จาก NIST และ ARDL ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการวัดอัตราการไหลของพลาสติก (Reference Resin for MFR) วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการวัดค่าความหนืดของยาง (Reference Polymer for Mooney Viscosity) วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการวัดค่าเวลาการคงรูปของยาง (Reference compound for Rheometer) เป็นต้น

วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Reference Materials - SRM)

เรียงตาม :