ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อ Gel Instrumente จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับเครื่องวัดคุณสมบัติของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin Properties Tester) พร้อมอุปกรณ์ประกอบเผื่อเลือกให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของผงอีพ็อกซี่ (Gelation time) เครื่องวัดค่า B-time ของอีพ็อกซี่เรซิ่น (B-time) เครื่องวัดค่าอุณหภูมิหลวมเหลวของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Tg measuring) เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Viscosity measuring) เครื่องวัดปฏิกิริยาการบ่มของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Curing reaction) และเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Electrical condictivity) และมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องวัดคุณสมบัติของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin Properties Tester)

เรียงตาม :