ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติกสำหรับห้องปฎิบัติการ (Laboratory Plastic Processing Machine) ยี่ห้อ SiamLab ประเทศไทย และ ยี่ห้อ POLYSTAR ประเทศไต้หวัน ได้แก่ เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยวสำหรับห้องปฎิบัติการ (Laboratory Single Screw Extruder) เครื่องรีดพลาสติกแบบสกูรคู่ชนิดหมุนตาม (Co-ratating Twin Screw Extruder) เครื่องผสมเม็ดพลาสติกความเร็วสูง (High Speed Mixer) พร้อมทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสำหรับห้องปฎิบัติการ (Laboratory Plastic Processing Machine)

เรียงตาม :