ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อ AlfaMirage จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับเครื่องวัดความหนาแน่น หรือเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของวัสดุ เช่น พลาสติก และยาง เป็นต้น (Electronic Densimeter) และ ยี่ห้อ Shibayama จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับเครื่องวัดความหนาแน่นของพลาสติกโพลีเอททิลีน (Density Gradient Measuring System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบเผื่อเลือกให้สามารถเลือกใช้วานได้อย่างหลากหลาย และมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องวัดความหนาแน่นของวัสดุ (Density Tester)

เรียงตาม :