ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องทดสอบพลาสติก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ยี่ห้อ INSTRON จากโรงงานในประเทศอิตาลี สำหรับเครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี่ (Capillary Rheomter) หรือเครื่องวัดความหนืดของพอลิเมอร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์ มีให้เลือกทั้งแบบ Single Bore และ Twin Bore ขนาดตั้งแต่ 10, 20 และ 50 กิโลนิตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบเผื่อเลือกให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี่ (Capillary Rheometer)

เรียงตาม :