ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องทดสอบพลาสติก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ยี่ห้อ INSTRON จากโรงงานในประเทศอิตาลี สำหรับเครื่องทดสอบอัตราการไหล หรือเครื่องวัดอัตราการไหล หรือเครื่องวัดดัชนีการไหล (Melt Flow Tester / Melt Flow Index Tester / Melt Flow Indexer) ของพลาสติกแบบต่างๆ ยี่ห้อ INSTRON โดยเครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหล ที่สามารถทดสอบ Method A, B, C และ D ตามมาตรฐาน ASTM D 1238 และ ISO 1133-1/2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบเผื่อเลือกให้สามารถเลือกใช้วานได้อย่างหลากหลาย และมีทีมงานบริการหลังการขาย (After Sales Service) และบริการสอบเทียบแบบครบวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เครื่องทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester)

เรียงตาม :