เครื่องผสมเม็ดพลาสติกความเร็วสูง (High Speed Mixer) ยี่ห้อ SiamLab
เครื่องผสมเม็ดพลาสติกความเร็วสูง มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 1. ขนาดถังผสม 10 ลิตร (ปริมาตรที่ใช้ผสม 5 ถึง 7 ลิตร) สามารถปรับความเร็วของใบกวนได้ที่ 1,400 หรือ 2,800 รอบต่อนาที 2. ขนาดถังผสม 30 ลิตร (ปริมาตรที่ใช้ผสม 15 ถึง 22 ลิตร) สามารถปรับความเร็วของใบกวนได้สูงสุดถึง 1,000 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ Jacket Bowl ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิขณะผสมเม็ดได้

แท็ก:

18 กันยายน 2561

ผู้ชม 37 ผู้ชม