วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการวัดค่าความหนืดของยาง (Reference Polymer for Mooney Viscosity)
เป็นก้อนยางอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการวัดค่าความหนืดของยาง (Reference Polymer for Mooney Viscosity) จาก ARDL ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการตรวจเช็คเครื่องวัดความหนืดของยาง หลังจากการซ่อมบำรุง การสอบเทียบ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ ตามมาตรฐาน ASTM D 1646 และ ISO 289 เป็นต้น

แท็ก:

14 กันยายน 2561

ผู้ชม 32 ผู้ชม

IRM-241 BUTYL RUBBER

ARDL offers for sale Industry Reference Material IRM-241, used to verify calibration and for control testing for rubber processing equipment.  A Must for ISO 9001 Firms in the Rubber Industry.

A Reference Source For:

  • Mooney Viscometer
  • RPA
  • MPT
  • And polymer processing equipment calibration and verification testing for the Rubber, TPE, TPV, and Plastics Industries.

Butyl IRM-241 Satisfies Calibration Traceability Requirements Mandated By:

  • ISO 9001, ISO 17025
  • ANSI/ASQC Q90 MIL-Q-9585A
  • MIL Standard 45662A, MIL-I-45208

Butyl IRM 241 is also routinely used as a "Control" Polymer for In-House Quality Control and Processing Equipment Verification Programs. By mutual agreement and under the auspices of ASTM, with the sanctions and cooperation of ASTM and NIST, this Reference Material is now inventoried and supplied exclusively by Akron Rubber Development Laboratory, Inc., Akron, Ohio USA.