เครื่องวัดปฏิกิริยาการบ่มของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Curing reaction) Gelnorm PDET-1
เครื่องวัดปฏิกิริยาการบ่มของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Curing reaction) Gelnorm PDET-1 สำหรับวัดปฏิกิริยาการการบ่ม (Curing Reaction) ของอีพ็อกซี่เรซิ่นที่มีองค์ประกอบ 2 ชนิด โดยการหาค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) และค่าประจุไฟฟ้า (Capacitance) ตามมาตรฐาน DIN 16945

แท็ก:

14 กันยายน 2561

ผู้ชม 23 ผู้ชม

Description :

Curing process measurement

The GELNORM®-PDET-1 is a measuring device for the determination of the curing process of two-component resin systems.

The measuring method is based on the de-termination of the electrical conductivity value, a function in which both the electrical resistance and the capacitance of the resin sample play a role. The conductance can be used to make statements about the chemical course of the hardening reaction. At the same time, the sample temperature can be measured.

Technical Data :
Temperature range Room temperature up to approx. 200°C
Operating voltage 230 V / 50 Hz or 115 V / 60 Hz ± 10 %
Interface USB 2
Measuring sensor Conductance sensor, 160.25 short (L = 55 mm)
Measuring principle Resistance
Measuring range 0 – 100 MOhm