เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1
เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 2535 Method 1 and 2

แท็ก:

14 กันยายน 2561

ผู้ชม 20 ผู้ชม

Description :

1 Channel Gelnorm® Geltimer rotating measurement PVN-1

The “GELNORM – PVN-1” equipment consists of a control unit, a stand and a motor driven test rod. The instrument is used to measure Gel Time using two measuring methods based on DIN EN ISO 2535.

The instrument is used to measure the time required for a defined formula material (resin, accelerator, initiator), to reach a viscosity of 50 Pa*s under defined conditions. 
A rod made of glass, delrin or aluminium, immersed to a defined depth is rotated in the specimen. The procedure is provided with an automatic release device for the specimen, which is held in a beaker or in a test tube.

Technical Data :
  • Rotating measurement with 2 Hz
  • Control unit with USB connection
  • PC software for configuration and measurement
  • Sample temperature measurement
  • Optional electrical heating samples
  • Force measurement and idle calibrated
  • Compact design, easy operation