เครื่องทดสอบความทนแรงดันของท่อพลาสติก (Plastic Pipe Pressure Tester) รุ่น SCITEQ-2000 X-ACT BASE
เครื่องทดสอบความทนแรงดันของท่อพลาสติก (Plastic Pipe Pressure Tester) ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่ ASTM D 1598, D 1599, ISO 1167 และ มอก. 17 และ มอก. 982 เป็นต้น เพื่อทดสอบความความดันในระยะสั้น (Short term hydrostation pressure test) และความทนความดันในระยะนาน (Long term hydrostation pressure test) สำหรับท่อพลาสติก พีวีซี (PVC pipe) หรือ พอลิเอทิลีน (PE pipe) สามารถทดสอบท่อได้สูงสุดถึง 5 สถานี

แท็ก:

07 กันยายน 2561

ผู้ชม 22 ผู้ชม

For pressure testing plastic pipes and fittings in PE, PEX, PVC, PP, PB etc., glass fibre pipes, tubes and hoses. The system is a modular airless pressure testing system with unparalleled accuracy. One BASE unit cabinet contains up to 5 individual pressure stations.

With the development of the X-ACT series, SCITEQ takes airless pressure testing to an even higher level with our latest elegant cabinet design and colour panel S40 controller. A further significant advantage is the low energy consumption of this system.

The BASE unit is an all-in-one pressure testing unit with integrated high pressure pump and up to 5 independent pressure stations which means that you have everything needed to perform pressure testing.

There are two main models depending on the requirement for max. pressure, namely for up to 100 bar and up to 160 bar. Each unit may have from two up to five individual pressure stations. This unit has been developed for those only needing a few pressure stations.

Highlights:

  • high accuracy pressure control
  • high level dynamic control
  • online support via safe internet connection
  • low energy consumption
  • easily accessible service components
  • unique design
  • flexible construction
  • graphic overview of pressure stations
Technical specifications:
Output:

up to 100 bar BASE unit

up to 160 bar BASE unit

Pressure range: Max. 100 bar regulated pressure output at 2.5 l/min.
Max. 160 bar regulated pressure output at 2.5 l/min.
Other SCITEQ modules up to 200 and 250 bar, please contact SCITEQ A/S for more information.
Capacity: up to 5 stations
Electrical supply: 100 bar: Single phase 230V, 50Hz (TN-S)
160 bar: 3x400V, 50Hz (TN-S)
Water supply: mains water supply, 2-6 bar
Drain: lead to gravity fed waste water
Dimensions: 730x550x755mm (LxWxH) (including feet)
Weight: 130 kg (100 bar)
170 kg (160 bar)

Associated equipment:

Thermo tank | end closures | PC software | laboratory saw

For more information and technical specifications please see the brochure.