เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์สำหรับซองจดหมาย (Postal Scale for Letter) ยี่ห้อ AXIS รุ่น BD2P
เครื่องชั่งสำหรับงานไปรษณีย์ สำหรับซองจดหมาย ความละเอียด 1 กรัม ขนาด 2 กิโลกรัม

แท็ก:

27 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 38 ผู้ชม

Model Max. Capacity Division Price (Baht)
BD2P 2 kg 1 g 13,425.00
  • Pan for A4 envelopes
  • Display for Customers
  • Postdata approved

APPLICATIONS: poczta

 
Scales with additional display for clients and a pan adapted for A4 envelopes. Letter balances are Postdata approved.
 
Optional option on order : Price (Baht)
Ethernet module (for LAN) 6,365.00
Paper basis weight function (PAPER) 2,920.00
RS232+USB interface 2,155.00