เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) Precise Moisture Analyzer ยี่ห้อ AXIS รุ่น ATS Series
เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้นของวัสดุ (Moisture Analyzer) ความละเอียด 0.001 กรัม หรือ 0.01% ขนาด 60, 120 และ 210 กรัม

แท็ก:

27 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 49 ผู้ชม

Model Max. Capacity Division Drying Temperature Price (Baht)
AGS60 60 g 0.001 g >160°C 36,550.00
AGS120 120 g 0.001 g >160°C 36,800.00
AGS210 210 g 0.001 g >160°C 37,150.00
  • Halogen radiators
  • Graphical display
  • Text menu
  • Drying chart displaying
  • Drying profiles
  • USB, RS232C and PS2 interface
APPLICATIONS: Laboratoria
 

Moisture analyzers of ATS series are used for quick and precise determination of material humidity upon the basis of weight loss during drying of its small sample (thermo-gravimetrical method). Halogen radiators ensure efective sample drying. ATS functioning is based on laboratory scale mechanism.

Time, temperature and drying profile (course) can be adapted to examinated material features. To simplify drying parameters choice, initial drying can be done with graph result. The RS232C connection permits to connect a printer or a computer in order to print receipts, raports or further processing weighing results. The printed raports enable fulfilment of GLP recommendation.

 

Optional option on order : Price (Baht)
Pan SJ90 for moinsture balance Φ90mm 10 pcs 120.00
Glass filters to moinsture balance Φ90mm 100pcs  3,300.00
Paper filters to moinsture balance Φ90mm 100pcs  600.00
Interface USB for AGS  740.00
Calibration thermometer to 250°C  8,680.00
Standardisation of thermometer (3 point) 3,895.00

Temperature correction (option) :