เครื่องทดสอบคุณสมบัติการคงรูปของยาง (Advanced Moving Die Rheometer) ยี่ห้อ MonTech รุ่น MDR 3000
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องทดสอบยาง (Rubber Tester)
เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะการคงรูปของยาง ตัวเครื่อง MDR ประกอบด้วยดายด้านบนที่เคลื่อนที่ และดายด้านล่างอยู่กับที่ สามารถควบคุมการเคลื่อนของดายบนได้ตั้งแต่มุม 0.01 - 5 องศา ด้วยความถี่ 1.667 Hz ผลที่ได้จะเป็นเส้นกราฟการคงรูปของยาง โดยแสดงค่าแรงบิดต่ำสุด แรงบิดสูงสุด ระยะเวลาสกอร์ช ระยะเวลาคงรูป เป็นต้น

แท็ก:

20 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 78 ผู้ชม

Technical Specifiction
International standards ISO 6502, ASTM D 5289, DIN 53529
Die configuration Biconical, closed System, sealed
Die gap 0.45 mm nominal
Sample volume approx. 4.5 cm³
Drive system Direct, wearless servo drive system
Closing system Soft closing to prevent foil rips and damage of test sample
Oscillation frequency 1.667 Hz (100 cpm)
Oscillation strain +/- 0.01° to 5°, Programmable via Software
(+/- 0.14% to 42%)
Torque range 0.01 to 235 dNm
Temperature control
system
Ambient to 232 °C, precision +/- 0.03 °C,
Max. heating rate: 85°C/min
digital, microprocessor PID controlled
Temperature check
system
Recordings of the temperature gradient on the screen,
microprocessor monitored
Measured Data Torque (dNm, lbf.in, kgf.cm), Temperature (°C, °F),
Pressure (bar, kg per cm²), Time (min - min / min - sec / sec),
Shear rate (1/s, rad/s), Cure rate (1/min, 1/sec)
Calculated Data S΄, S˝, S*, tan δ, phase angle, cure speed, ...
Data Interface Ethernet (10/100 MBit), USB (int.), CF card (int.), RS232 (opt.)
Data points Over 3500 data points available for each test
Including S‘ Min, S‘ Max, TS 1, TS 2, TC 10, TC 30, TC 50, TC 90
Pneumatics min. 4.5 Bar / 60 psi
Electrical Single phase 100 - 120 V, 8 Amps or 200 V - 240 V, 5 Amps
Instrument options - Instrument control panel with 5“ touchscreen display and printer
- Normal force / Pressure measurement
- Single channel forced air cooling system
- Autoloader 5 or 10 sample linear
- Autoloader with 24, 48 or 100 sample tray or tray changers
- R-VS 3000 constant volume sample cutter
Reference Customer