เครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง (Dynamic Rubber Process Analyzer) ยี่ห้อ MonTech รุ่น D-RPA 3000 เครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยาง (Dynamic Rubber Process Analyzer) ยี่ห้อ MonTech รุ่น D-RPA 3000
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องทดสอบยาง (Rubber Tester)
เครื่องทดสอบสมบัติพลวัติของยางแบบดายเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะการคงรูปของยาง ตัวเครื่อง RPA ประกอบด้วยดายด้านบนที่เคลื่อนที่ และดายด้านล่างอยู่กับที่ สามารถควบคุมการเคลื่อนของดายบนได้ตั้งแต่มุม 0.01 - 360 องศา และความถี่ตั้งแต่ 0.001 - 100 Hz ผลที่ได้จะเป็นเส้นกราฟการคงรูปของยาง โดยแสดงค่าแรงบิดต่ำสุด แรงบิดสูงสุด ระยะเวลาสกอร์ช ระยะเวลาคงรูป เป็นต้น

แท็ก:

23 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 129 ผู้ชม

Technical Specifiction
International standards ISO 6502, ASTM D 5289, DIN 53529
Die configuration Biconical, closed System, sealed
Die gap 0.45 mm nominal
Sample volume approx. 4.5 cm³
Drive system Direct, wearless servo drive system
Closing system Soft closing to prevent foil rips and damage of test sample
Oscillation frequency 0.001 to 100 Hz (0.05 to 6000 cpm)
Oscillation strain +/- 0.001° to 360° (+/- 0.14% to 5000%)
Torque range 0.0001 to 235 dNm
Temperature control
system
Ambient to 232 °C, precision +/- 0.03 °C,
Max. heating and cooling rate: 85°C/min,
digital microprocessor controlled
(Pneumatic double channel cooling system standard,
low-temperature cooling systems (+10 / -40°C) optional)
Temperature check
system

Recordings of the temperature gradient on the screen,
microprocessor monitored

Measured Data

Torque (dNm, lbf.in, kgf.cm), Shear modulus (Pa, dynes/cm², psi),
Dynamic viscosity (Pa s), Temperature (°C, °F),
Pressure (bar, kg per cm²), Time (min - min / min - sec / sec),
Frequency (Hz, cpm), Shear rate (1/s, rad/s),
Strain (deg, %), Cure rate (1/min, 1/sec)

Subroutines Isothermal, Non-Isothermal, Timed, Temperature Sweep,
Strain Sweep, Frequency Sweep, Shear rate Sweep,
Relaxation, Retardation, Hysteresis, Tension tests, LAOS, ...
Calculated Data S΄, S˝, S*, G΄, G˝, G*, tan δ, phase angle, cure speed, η΄, η˝, η*, ...
Data Interface Ethernet (10/100 MBit), USB (int.), CF card (int.), RS232 (opt.)
Data points

Over 3500 data points available for each static subtest
Including S‘ Min, S‘ Max, TS 1, TS 2, TC 10, TC 30, TC 50, TC 90
Integrated, automatic reporting features for dynamic tests

Pneumatics min. 4.5 Bar / 60 psi
Electrical 200 - 240 V, 6 Amps, 50/60 Hz
Instrument options - Instrument control panel with 5“ touchscreen display and printer
- Torque transducer for low-viscosity torque range
- Normal force / Pressure measurement
- Cavity pressure control system
- High speed data acquisition
- Low-temperature cooling system MCool 10 / MCool -40
- Autoloader 5 or 10 sample linear
- Autoloader with 24, 48 or 100 sample tray or tray changers
- R-VS 3000 constant volume sample cutter
Reference Customer