เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech เครื่องทดสอบคุณสมบัติของยางแบบอัตโนมัติ (Online Rubber Testng Cell) ยี่ห้อ MonTech
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องทดสอบยาง (Rubber Tester)
เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของขบวนการผลิตยางคอมปาวนด์ ควบคุมและสั่งการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบหุ่นยนต์ 6 แกน ที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และแม่นยำสูง (Highly precise, reliable and extremely fast 6-Axis robot system)

แท็ก:

23 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 158 ผู้ชม

เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของขบวนการผลิตยางคอมปาวนด์ ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การติดสลากชิ้นงานตัวอย่าง (Labelling) การปรับสภาวะของชิ้นงานตัวอย่าง (Sample Condition) การตัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง (Sample Praparation) การป้อนชิ้นงานตัวอย่าง (Sample Feeding) การทดสอบ (Testing) การนำชิ้นงานออก (Sample Removal) และการทิ้งชิ้นงานตัวอย่าง (Binning) ลงถังเก็บชิ้นงานตัวอย่างที่ทำการทดสอบเสร็จแล้ว โดยสามารถเลือกชุดเครื่องมือทดสอบ (Testing Cell) ที่ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติและคุณภาพของยางคอมปาวน์ดได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เช่น การทดสอบคุณสมบัติการคงรูปของยาง (Moving Die Rheometer - MDR) การทดสอบสมบัติพลวัติของยาง (Dynamic Rubber Process Analyzer - RPA) การวัดความหนาแน่นสำหรับยางคอมปาวน์ดที่ยังไม่ผ่านการทำให้คงรูป (Density Tester for Uncured Rubber Comounds) โดยควบคุมและสั่งการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบหุ่นยนต์ 6 แกน ที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และแม่นยำสูง

The most advanced and fully automated testing solution for high capacity mixers.

Modules

Online Rubber Testing Cells bring the laboratory to the mixing line by linking the necessary MonTech Standard Testing Instruments into a single, compact and modular enclosed frame. Designed per user requirements, modular emplacements include, labelling, binning, sample condition, sample preparation, specimen removal, transportation and testing instruments.

Sample Preparation

Once the test specimen enters the Online Testing Cell, the sample is conditioned and volumetrically prepared. Optionally, camera based vision systems installed in the Cell can measure raw slabs, or non-uniform samples, for dynamic robotic alignment.

MDRs | RPAs

The moving die rheometers (MDR), including the rubber process analyzer (RPA), are based on the reliable design of the MonTech laboratory testing instrument series, refined and adapted for complete automation and easy integration into the Cell structure.

RD 3000-C

MonTech has adapted the RD 3000 compression density tester for completely automated operation. This includes draft-shielded sample weighing, sample feeding, test sequence running, volumetric sample preparation and disposal. The fast, easy, rugged and reliable process for obtaining bulk density results is unrivaled in accuracy and control.

Components

MonTech Online Testing Cells use the most reliable, and proven components. All Testing Cells utilize industrialized electronics and technology in each sub-system, eliminating expensive custom made replacements and promising highest dependability and minimal service efforts.

The core component to each Testing Cell is a highly precise, reliable and extremely fast 6-Axis robot system. The robot is positioned in the center of the testing Cell with access to all critical sampling areas and testing sub-systems.

Robotics

Applying robotics decreases operator variation, and increases the precision and repeatability of batch releases in the quickest response times. The closed loop control of mixing, testing, and host data interfaces provided by the Cell allows users to fine tune and optimize all processes together.

Test Control

With MonTech Cells, users can initiate and modify control plans/test procedures for agile quality control, while predicting material processability and final product performance. The type of mixing line, cycle time, and compound produced are taken into account during Cell development, ensuring instrument selection and control plans are optimized for Industry 4.0 manufacturing.