เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือนแบบ 4/8 ช่องสัญญาณ (Noise & Vibration Analyzer 4/8 Channels) ยี่ห้อ OROS รุ่น MODS MObile DAQ System
สามารถวิเคราะห์ได้สูงสุดถึง 40 kHz โดยมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ รุ่น MODS MObile DAQ แบบ 4 หรือ 8 ช่องสัญญาณอินพุท และ 2 ช่องสัญญาณเสริมสำหรับ Trigger หรือ Tachometer มีหน่วยความจำขนาด 4 GB เชื่อมต่อกับ Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ WiFi หรือ Ethenet หรือ USB

แท็ก:

21 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 114 ผู้ชม

Main Feature

 • Inputs - 4/8 channels - 24 bits - 140 dB 
 • Coupling AC/DC/ICP/TEDS/FLOAT - ±300 mV to ±40 V
 • Tachs/trigger - 2 pulse detectors @ 6.4 MHz 
 • Sampling frequencies - 102.4 kS/s and 65.635 kS/s with submultiples
 • Interfaces  - Wi-Fi 802-11 a/b/g/n / Ethernet / USB C
 • Autonomy  - > 4 h w/ internal batt. - Expendable with USB-C power bank
 • Data/Setups Storage  - Removable μSD ex FAT (unlimited record size) + 4 GB internal
 • Export file format  - Native OROS .oxf, .wav, .txt,  .uff, .sdfF, .atfx

Overview

The field of measurements is moving towards greater portability, simplicity and accuracy. Systems must be flexible enough for every environment.
For measurement situations where space constraints apply, ultraportability, autonomy and data compatibility are the most important features required in instruments.
MODS, the new OROS Mobile DAQ System, is the ideal solution for portable and intuitive testing.

 
 

What is MODS ? > 3 Interconnected Elements

 • OR10, a 4 to 8 channel ultraportable DAQ for data acquisition, the size of a paperback, from the OROS high-end metrology range
 • NVGo, the Android App for acquisition setup, and for monitoring of signals and results
 • NVGate, the OROS software platform for online analysis and post-analysis, using OR10 as a front-end.

What is MODS ? > 3 Main Uses

 • Standalone: Where PCs, tablets or smartphones are not allowed or cannot operate, OR10 acquires signals in a 100% handheld mode. Its touchscreen and keyboard provide a clear and efficient context for both selection of setups and control of acquisitions
 • Wireless Apps: For test environments demanding the utmost in portability but where setups and results need to be viewed. NVGo controls the OR10 via a smartphone or tablet. It features a complete front-end setup and monitoring of signal/levels in a clear and simple interface
 • Front-end: OR10 can be used as a front-end of the OROS software suite.
 

 

Reference Customer