เครื่องบากชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการทดสอบแรงกระแทกแบบขับด้วยมอเตอร์ (Motorized Notching Machine) ยี่ห้อ INSTRON
ใช้บากชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการทดสอบแรงกระแทกแบบ IZOD, CHARPY และ TENSILE ตามมาตรฐาน ASTM D 256, ASTM D 6110, ISO 179 และ ISO 180 เป็นต้น

แท็ก:

31 กรกฎาคม 2018

ผู้ชม 35 ผู้ชม

Technical Specification
Knife movement Alternating linear, the movement is effected by means of a
variable-speed drive connected to an electric motor
Knife Interchangeable, constant profile with single cutting edge
Cutting speed Manual, by rotation of a micrometer drum, Maximum stroke
25 mm. Digital readout (resolution 0.001 mm)
Specimen feeding Max. width 15 mm, max. thickness 25 mm
Specimen

115 V 60 HZ

230 V 50/60 HZ

Electrical Supply 550x500x540 mm
Weight 43 kg approx.
Reference Customer