เครื่องรีโอมิเตอร์แบบคาปิลารี่ (Capillary Rheometer) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น CEAST SR10
เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี่ (Capillary Rheomter) หรือเครื่องวัดความหนืดของพอลิเมอร์ แบบ Single Bore ขนาดเครื่อง 10 กิโลนิตัน ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3835, ISO 11443 และ DIN 54811 เป็นต้น

แท็ก:

21 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 106 ผู้ชม

Technical Specification

Maximum Force Range

kN

kgf

lbs

10

1.01

2.24

Piston Speed

mm/min

 

in/mm

0.0024 - 1200

(Speed Ratio: 500,000 : 1)

0.000094 - 47

Barrel Type   Single Bore
Barrel Working Length

mm

in

170

6.7

Temperature Range

°C

°F

50 - 350

122 - 662

Temperature Accuracy

°C

°F

±0.2

±0.3

Force Transducers kN 1 - 10
Pressure Transducers MPa 3.5 - 140

Dimensions with Shield Lifted

(WxDxH)

mm

in

520x600x1660

20.4x23.6x65.4

Dimension with Auto Clean

(WxDxHX

mm

in

520x600x1720

20.4x23.6x67.7

Weight (without options)

kg

in

110

242.5

Reference Customer