• หมวดหมู่: บทความของฉัน
  ISO/IEC 17025 คือ  มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ   ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่กา

  21 กรกฎาคม 2561

  ผู้ชม 4019 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความของฉัน
  บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้แทนจำหน่ายเครื่อง ทดสอบครอบคลุม การปฎิบัติงานด้านการทดสอบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก ฟิล์ม ยาง และ ชิ้นส่วนย

  21 กรกฎาคม 2561

  ผู้ชม 261 ครั้ง

 • หมวดหมู่: บทความของฉัน
  Company Profile บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2549 จดทะเบียนเลขที่ 0125549004118 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ที่ตั้งบริษัท 119/1023หมู่ 8 หม

  21 กรกฎาคม 2561

  ผู้ชม 266 ครั้ง