ดูหน้า

CALIBRATION

บริการสอบเทียบเครื่องทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (Melt Flow Tester)

ตามมาตรฐาน ASTM D 1238, ISO 1133-1/2

การสอบเทียบอุณภูมิใน Barrel (Barrel Temperature) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การสอบเทียบขนาดของ Barrel (Barrel Dimension) การสอบเทียบขนาดของ Piston (Piston Dimension) การสอบเทียบขนาดของ Die หรือ Nozzle (Die Diamension)

 

การสอบเทียบระยะทางการเคลื่อนที่ของ Encoder (Travelling Distance of Piston) การสอบเทียบน้ำหนักของลูกตุ้มน้ำหนัก (Weight Mass) การสอบเทียบน้ำหนักของ Piston (Piston Mass) การสอบเทียบเวลา (Timer)


02 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 321 ครั้ง